تاریخ بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری

تاریخ: بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت‌ها رشوه می‌گیرند

با صدای بلند ارقام را می خواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیش های بانکی را یکی یکی نشان می دهد، جلوی شماره حساب مقصد بعضی از فیش ه

گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت‌ها رشوه می‌گیرند

گزارش تکان دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت ها رشوه می گیرند

عبارات مهم : پزشکی

با صدای بلند ارقام را می خواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیش های بانکی را یکی یکی نشان می دهد، جلوی شماره حساب مقصد بعضی از فیش ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است است و جلوی بعضی اسم کسانی دیگر.

گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت‌ها رشوه می‌گیرند

این مبالغ واریزی یکی از شرکت های تجهیزات پزشکی به حساب جراحان هست؛ جراحانی که از شرکت های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می شود، از آنها بخرند.

برگه های بایگانی شده است انتقال وجه را یکی یکی ورق می زند و این طور ادامه می دهد: «خیلی از پزشکان جهت اینکه ردی از خود به جا نگذارند، شماره حساب نزدیکانشان را می دهند. دکتر… شماره حساب همسرش را داده، این یکی شماره حساب منشی اش را داده، این شماره حساب پسر دکتر… است». شرکت های تجهیزات پزشکی ادعا می کنند ناچار به پرداخت این مبالغ هستند؛ لیکن اگر به جراحان رشوه ندهند، کالایشان را نمی خرند و ورشکست خواهند شد.

با صدای بلند ارقام را می خواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیش های بانکی را یکی یکی نشان می دهد، جلوی شماره حساب مقصد بعضی از فیش ه

همین وحشت باعث فرار از اعلام اسامی پزشکان رشوه بگیر از سوی شرکت های تجهیزات پزشکی شده است هست. تخلفاتی که گویا به گوش بعضی از مسئولان هم رسیده هست، ولی دانستن و ندانستن آنها به نظر تأثیری بر اصل ماجرا نداشته است.

ایرج فاضل، مدیر شرکت نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه راجع به این گونه تخلفات اخباری به گوشم رسیده هست، می گوید: «هرگونه سهم خواهی در زمینه پزشکی علی رغم مقررات، آیین نامه ها و اخلاق پزشکی هست. دادگاه های نظام پزشکی مرجع پیگیری به این پرسشها هستند و طبق قانون به دکتر متخلف حکم خواهند داد». بااین حال، صاحبان شرکت های تجهیزات پزشکی ادعا می کنند مسئولان از عنوان خبر دارند، ولی تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند. جهت پی بردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکت های تجهیزات پزشکی فیش های بانکی آنها را در اختیارم گذاشته اند، رفتم که هیچ یک از آنها تلفنی حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه جهت پیگیری های زیاد به شرکت های تجهیزات پزشکی رفتم.

برای پیگیری موضوع، به دفتر یکی از همین شرکت ها رفتم؛ صاحب شرکت می گوید هر اطلاعاتی بخواهید به شما می دهم تا شاید با رسانه ای شدن آن، جلوی رشوه گرفتن جراحان را بگیریم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش بیرون می آورد، برگه های انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بایگانی کرده هست، ورق می زند: «فکر می کنم فیش ها گویای همه چیز باشد و نشان می دهد این مبالغ به حساب کدام دکتر و جهت چه واریز شده است است.

گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت‌ها رشوه می‌گیرند

اشخاصی که این مبالغ به حساب آنها واریز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشینی از آنها خریده ام. آنها دکتر هستند و من یک وارد کننده تجهیزات پزشکی هستم و به جز مراودات کاری در زمینه تجهیزارت پزشکی، ارتباط دیگری با آنها نداشته ایم. در این چند سال تمام تلاشم را کردم و حتی با بیمارستان های کوچک نیز کار کردم و به آنها پیشنهاد دادم به جای اینکه پزشکانشان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقیم کار کنم، حتی گفتم به آنها تخفیف خواهم داد، ولی قبول نکردند».

این گفته های صاحب یکی از شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی هست؛ مردی که سال ها در این زمینه فعالیت داشته هست، ولی به گفته خودش، در این چند سال تعداد انگشت شماری از جراحان از او درخواست رشوه نکرده اند.

با صدای بلند ارقام را می خواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیش های بانکی را یکی یکی نشان می دهد، جلوی شماره حساب مقصد بعضی از فیش ه

با پوزخند می گوید: «شماره حساب نصف زنانشان را دارم، خیلی از پزشکان جهت اینکه ردی از خود به جا نگذارند، یا به صورت نقدی پول می گیرند یا شماره کارت نزدیکانشان را به ما می دهند؛ همسر، فرزندان یا منشی های هر جراح به صورت میانگین در ماه حدود 20 میلیون تومان رشوه از شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت می کنند».

فیش 12 میلیون تومانی را که به حساب یکی از جراحان بنام واریز کرده هست، نشان می دهد: «فقط به حساب یکی از آنها ماهی 12 میلیون تومان واریز می کنم. اینها جدای از حقوق و کارانه ای است که بیمارستان به آنها می دهد. شاید ماهیانه چندصد میلیون درآمد داشته باشند، ولی نگاهشان به بیماران مادی هست. خیلی از پزشکان ادعا می کنند 10 تا 12 میلیون حقوق می گیرند، ولی این طور نیست.

گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می کنند و از شرکت‌ها رشوه می‌گیرند

یک روز فیش حقوقی یکی از پزشکان جراح را نگاه می کردم که در آن 220 میلیون تومان ثبت شده است بود که جمع حقوق، کارانه و مزایای دیگر بود. در ظاهر شاید حقوقش 10 میلیون بوده باشد، ولی از کارانه ای که از بیمارستان می گیرند، حقوق ارزش در ماه به چندصد میلیون هم می رسد. این فقط درآمدشان از بیمارستان هست، جدای از پول های دیگر که شاید از بیمار یا تجهیزات پزشکی و… می گیرند. نمی گویم همه جراحان این کار را انجام می دهند، ولی تعداد جراحانی که رشوه یا به قول خودشان «آفر» نمی گیرند، انگشت شمار هست. جراحانی را نیز می شناسم که هنگامی که متوجه می شوند بیمارشان شرایط مالی خوبی ندارد، هزینه عمل از آنها نمی گیرند، ولی تعدادشان خیلی کم است».

اما جراحان فقط از این شرکت رشوه نگرفته اند، رشوه گرفتن از شرکت های تجهیزات پزشکی تقریبا به یک رویه تبدیل شده است هست. صاحب یکی دیگر از این شرکت ها با تأیید این سخنان می گوید «بعضی وقت ها پزشکان به صورت مستقیم از ما پول نمی خواهند؛ به جای آن از ما می خواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی که گاه چند برابر آفری است که دریافت می کنند. ما می توانیم دکتر را جهت کنگره های علمی یا دیدار از کارخانه به کشورهایی که از آن کالا وارد می کنیم بفرستیم ولی در بسیاری از موارد آنها خانواد ه ارزش را نیز همراه خود می برند یا در بعضی موارد به جای سفر کاری و علمی از ما می خواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشکانی که میزان خریدشان از شرکت های تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمی شوند و از شرکت ها می خواهند پول آفر را به حسابی که به آنها می دهند واریز کنند. راجع به بعضی ست های جراحی نیز همین اتفاق می افتد؛ بیمارستان بعضی از ست های جراحی که هزینه بالایی دارد و معمولا کمتر پیش می آید از آنها استفاده کنند را از شرکت ها اجاره می کنند که معمولا دکتر نیمی از پول اجاره را از شرکت می گیرد تا بیمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند».

همه می دانند حتی وزیر بهداشت

فیش ها را داخل زونکن مرتب می کند و می گوید «همه کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، این عنوان را می دانند. خاطرم است یک روز به ملاقات مدیر یکی از این بیمارستان ها که برادر یکی از نامزد های ریاست جمهوری در سال های گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکایت کردم. ایشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست ندارید، می توانید با پزشکان این بیمارستان کار نکنید. این عنوان را حتی با وزیر بهداشت نیز مطرح کردم که ایشان ادعا کردند راجع به آن اطلاعی ندارند و حتما به آن پیگیری خواهند کرد ولی هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند. خیلی جالب هست؛ فاکتور ها را که نگاه می کنم می بینم جهت عملی که با چهار میلیون تومان وسیله گذاری می توان آن را انجام داد 12 میلیون تومان پول وسیله از بیمار می گیرند چون مقدار زیادی از آن به جیب دکتر می رود درحالی که این اتفاق به آسانی قابل حل هست. اگر سیستم خرید مجزا باشد و به دکتر جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهیزات پزشکی ارتباط داشته باشد».

کالای چینی به جای جنس مرغوب

به گفته صاحب این شرکت تجهیزات پزشکی تخلفات پزشکان به همین جا ختم نمی شود: «یک روز یکی از پزشکان که عضو هیئت علمی دانشگاه و سهام دار یکی از بیمارستان های معروف پایتخت و جراح بنامی هست، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم می خواهد راجع به بالابردن قیمت آفر با من صحبت کند ولی در کمال ناباوری از من خواست پیچ های چینی را به جای یک برند آلمانی فاکتور کنم و سودش را با هم شریک شویم که من این کار را قبول نکردم. جهت زیاد جراحان کیفیت و خدمات اهمیتی ندارد؛ جهت آنها فقط میزان پولی که به دست می آورند اهمیت دارد. یکی از جراحان است که هر وقت یاد کارش می افتم، حالم از شغلی که دارم به هم می خورد.

صحبت از چهار سال پیش هست. این دکتر بیماران را جهت خرید وسیله نزد من می فرستاد؛ از من وسیله ای خریداری می کردند که هنگامی که شخصی ای سی ال زانويش پاره می شود با آن داخل زانوی بیمار را شیو می کنند. همه بیمارانی که جهت خرید می آمدند، شرایط مالی خوبی نداشتند. یادم است یکی از بیمارانش کارگر بود و جهت 200 هزار تومان شناسنامه اش را گرو گذاشت. بعد از مدتی هنگامی که جهت مذاکرات کاری به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود 60 عدد از آن دستگاه ها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت اینها را چند تومان از من می خری؟ هرکدام از وسیله های قبلی که بیماران خریداری می کردند را جهت چند نفر استفاده کردم و اینها به صورت آکبند و دست نخورده باقی مانده؛ اگر بخواهی با نصف قیمت به خودت می فروشم».

این نوع تخلفات تقریبا تجربه و روایات یکسان زیاد صاحبان تجهیزات پزشکی هست. یکی دیگر از وارد کنندگان با تأیید رشوه گرفتن جراحان و تخلفات غیرمعمول می گوید «یک دکتر در تبریز است که هر لحظه به اقوام خود سفارش می کنم به مطب او نروند. چند سال پیش این دکتر جهت خرید استنت دارویی به من مراجعه کرد که به او گفتم تاریخ مصرفشان تمام شده است است.

در کمال ناباوری به من گفت اشکال ندارد؛ نصف قیمت آنها را به من بفروش با مسئولیت خودم آنها را در بدن بیماران کار می گذارم. استنت وسیله اي جهت بازنگه داشتن شریان های کرونر قلبی یا سایر عروق بدن مثل عروق کاروتید مغزی است که تنگ یا بسته شده است اند. فنر های دارویی به تدریج از خود موادی آزاد می کنند که جلوی بسته شدن مجدد استنت را تا حدی می گیرند؛ بنابراین باعث کم کردن میزان بروز تنگی مجدد عروق کرونر و کم کردن نیاز به انجام مجدد آنژیوپلاستی یا جراحی باز قلب در ماه های بعد از آنژیوگرافی می شوند. شما این را در نظر بگیرید که این وسیله به خوبی کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد که متأسفانه جهت این دکتر اصلا مهم نبود».

قیمت های غیرواقعی به علت رشوه به پزشکان

به گفته مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی، پزشکان حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد از مبلغ تجهیزاتی را که جهت عمل نیاز دارند، از این شرکت ها دریافت می کنند. یکی از وارد کنندگان تجهیزات پزشکی دراین باره به «شرق» می گوید: «به خاطر همین پرسشها است که شرکت های تجهیزات پزشکی وسیله های خود را با قیمت اوج ثبت می کنند، چون می دانند که باید مبلغی از آن را به عنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهیم، کالاهایمان به فروش نمی رسد، چون این کالاها را شرکت های مختلفی وارد یا تولید می کنند و شرکت ها باهم در مسابقه هستند و مجبور هستیم این مبلغ را واریز کنیم، چون اگر ما این کار را نکنیم شرکت های رقیب این کار را انجام خواهند داد، مگر اینکه شرکت ها همه باهم متحد شوند و این مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شرکتی که بخواهد جلوی پزشکان بایستند ورشکست خواهد شد.

شاید در کل کشور فقط 10 بیمارستان دولتی وجود داشته باشد که این عنوان جهت مدیرانش اهمیت دارد و اجازه نمی دهند جراح در خرید تجهیزات عمل دخالت کند و به جای آن خودشان وسیله های مورد نیاز را خریداری می کنند و از شرکت تخفیف می گیرند؛ این بیمارستان ها معمولا با شرکت های متفاوت تماس می گیرند و هرکدام که به آنها تخفیف بیشتری بدهند از آنها خرید می کنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتی پیش یکی از بیمارستان ها توانست از یکی از شرکت ها حدود 60 درصد تخفیف بگیرد و جهت بیمارستان درآمدزایی کند، هرچند این نشان می دهد تجهیزات بسیار گران تر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است اند، ولی جای شکرش باقی است که این مبلغ به جیب بیمارستان می رود تا شاید صرف بیمارانی شود که پول کافی جهت درمان ندارند».

اما به اعتقاد بعضی دیگر از صاحبان شرکت های تجهیزات پزشکی، خرید کلی بیمارستان ها نیز می تواند بیماران را متضرر کند، به این خاطر که نظارتی بر کیفیت کالا ها وجود ندارد و شرکت ها معمولا در این شرایط اجناس بی کیفیت خود را جهت بیمارستان ها ارسال می کنند. یکی از فروشنده های تجهیزات پزشکی دراین باره می گوید: «برخی بیمارستان ها به خاطر اینکه آفر را از بین بردن کنند، از همه شرکت ها استعلام قیمت می گیرند و هر شرکتی که بیشترین تخفیف را به آنها بدهد، خرید کلی را از آنجا انجام می دهد.

این طرح از یک لحاظ خوب هست، آن هم اینکه جراحان نمی توانند درخواست آفر کنند، ولی این باعث شده است است بیماران فدا شوند، به این علت که شرکت ها به جای آفر به بیمارستان تخفیف می دهند، ولی اجناس غیراستاندارد به بیمارستان می دهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسی نمی کنند و بیمارستان به صورت کلی اجناس را خریداری می کند، زیاد شرکت ها نیز اجناس نامرغوب خود را ارسال می کنند؛

برای مثال به جای اجناس ایرانی، اجناس پاکستانی را که خیلی ارزان و بی کیفیت هستند، با لیبل ایرانی ارسال می کنند و هنگامی که دکتر با آن وسیله ها کار می کند، متوجه می شود تجهیزات کیفیت مورد نیاز را ندارند و گاهی سر عمل وسیله ها می شکنند. بعضی از اجناس تولید داخل نیز کیفیت مورد نیاز را ندارد البته نسبت به قیمتی که دارند جنسشان قابل قبول هست، ولی قابل مسابقه با بعضی کالاهای خارجی نیستند».

رشوه به پزشکان از چه زمانی شروع شد

به گفته فروشندگان تجهیزات پزشکی، چند سالی است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کرده اند؛ یکی از فروشندگان تجهیزات پزشکی می گوید: «به اعتقاد من دیدار از کارخانه ها و حضور در کنگره های بین المللی حرکت مثبتی بود، ولی متأسفانه از سال 88 به بعد سال به سال سفر ها کم رنگ تر شد و جراحان درخواست های دیگری مثل آفر را مطرح می کردند، به طوری که جراحان این روز ها آفر نقدی را حق خود می دانند. جراحان از بعضی شرکت ها که تازه شروع به فعالیت کرده اند، به صورت نقدی آفر دریافت می کنند و اجازه نمی دهند به حساب آنها پولی واریز کنند، ولی با شرکت های قدیمی تر که به آنها اعتماد دارند، شماره حساب می دهند و از آنها می خواهند پول را به حسابشان واریز کنند.

من تقریبا در همه بیمارستان های کشور کار کرده ام و متأسفانه باید بگویم تعداد کمی از پزشکان آفر دریافت نمی کردند. قبل از قیمت گذاری شرکت شرایط خیلی بدتر از این بود، هر شرکتی اجناسش را هر قیمتی که دوست داشت می فروخت؛ جهت مثال شرکت ها یک ست را 14 میلیون به فروش می رساندند و حدود پنج، شش میلیون آن را به دکتر جراح می دادند، بعد از قیمت گذاری قیمت همان ست به سه میلیون تومان رسید و قیمت اجناس چینی و کره ای به زیر نصف رسید و قیمت اجناس آمریکایی و اروپایی تقریبا نصف شد. این نشان می داد که قیمت گذاری ها درست انجام نشده بود، با این کار آفر جراحان نیز خیلی پایین آمد».

رزیدنت ها هم رشوه می گیرند

«جدیدا رزیدنت ها هم یاد گرفته اند آفر بگیرند. آنها 10 درصد سهم خود را برمی دارند و بقیه آن را به استادشان می دهند؛ یعنی دانشجو از بدو شروع آموزش می بیند که چطور باید کار کند». این گفته های یکی از وارد کنندگان تجهیزات پزشکی است.

او می گوید «مدتی پیش یکی از رزیدنت ها با من تماس گرفت و می گفت جهت یکی از بیماران که نیاز به پیچ گذاری نداشته هست، چند پیچ در کمرش کار گذاشته هست. با حالتی این جملات را می گفت که خوشحال باشم که بدون اینکه بیمار نیاز به عمل داشته باشد، جهت خرید تجهیزات به من سود رسانده هست. خب این بیمار بیچاره که به او مراجعه کرده هست، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ ولی او به آسانی و بدون توجه به این مسئله او را عمل کرد. متأسفانه هیچ نظارتی روی کار آنها وجود ندارد. مدتی پیش یکی از دوستانم که در آمریکا جراح ارتوپد هست، به کشور عزیزمان ایران آمد و من او را با چندینه نفر از جراحان داخل کشور معرفی کردم. از آنها سؤال کرد شما چند عمل تعویض مفصل زانو انجام می دهید؟ در پاسخ به او گفتند بین 20 تا 30 نفر. دوستم تعجب کرد و گفت به من اجازه نمی دهند در سال بیش از 20 عمل تعویض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه این میزان عمل می کنید؟ زمانی به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح دیگر آن را تأیید کنند.

قیمت گذاری

به گفته صاحبان شرکت های تجهیزات پزشکی در قیمت گذاری تجهیزات پزشکی هر شرکتی که آشنا داشته باشد، می تواند تجهیزات را با قیمت بالاتری به ثبت برساند. متأسفانه قیمت گذاری در یک روند ناسالم صورت می گیرد. صاحب یکی از این شرکت ها می گوید «متأسفانه سیستم بیمار هست، کیفیت تولیدات داخلی مقبول است و تا به حال نشنیده ام کالایی که در ستون فقرات کار گذاشته اند، جهت بیماری مسئله خاصی ایجاد کرده باشد.

شاید در برابر مشابه خارجی 10 درصد زیاد در بدن بیمار دچار ایراد شود. البته چند وقت پیش یکی از پزشکان به من نشان داد که کیج گردنی که در داخل ساخته می شود، درست روی گردن قرار نمی گیرد و قوس مورد نیاز را ندارد؛ ولی چون در بیمارستان های دولتی جهت حمایت از کالای داخلی نمی توانند نمونه خارجی آن را خریداری کنند، مجبور هستند آن را در بدن بیمار کار بگذارند. البته این عنوان را با بیمار در میان می گذارند که اگر می خواهد نمونه خارجی آن در بدنشان کار گذاشته شود، باید در بیمارستان شخصی عمل کنند. بخشنامه ای به بیمارستان های دولتی ابلاغ شده است است که تا زمانی که از یک کالا تولید داخلی آن در بازار موجود باشد، بیمارستان حق ندارد نمونه خارجی آن را خریداری کند. این در حالی است که در بعضی موارد نمونه ایرانی گران تر هست، مانند پیچی که در ستون فقرات به کار می رود، نمونه ایرانی 500 هزار و نمونه ترکیه ای و چینی آن 250 هزار تومان هست. به طور مثال اجناس ایرانی دو برابر اجناس ترکیه ای یا کره ای هستند».

تعداد جراحان رشوه بگیر اندک است

بااین حال بعضی از مسئولان بر این باورند که تعداد پزشکان رشوه بگیر اندک هست؛ به گفته کاظم عباسیون، نایب مدیر جامعه جراحان ایران، تعداد جراحان رشوه بگیر انگشت شمار هست. او دراین باره می گوید «هنگامی که این اتفاق می افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت های تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا دکتر از شرکت آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند. راجع به این عنوان شنیده بودم که بعضی پزشکان بیمار یا بیمارستان را مجاب می کنند از شرکت خاصی خرید کنند و آن شرکت جهت دکتر پورسانتی در نظر می گیرد؛ ولی به نظر من این یک نوع دزدی هست. البته فکر نمی کنم این عنوان همه گیر باشد و تعداد انگشت شماری از پزشکان این کار را انجام می دهند که من پیشنهاد می کنم شرکت های تجهیزات پزشکی آنها را به ما معرفی کنند تا ما بتوانیم با آنها صحبت کنیم و تذکر دهیم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکی و وزارت بهداشت هست. البته به اعتقاد من نهادی که می تواند جلوی این تخلفات را بگیرد، وزارت بهداشت هست. اگر این نهاد قوانین درستی در این زمینه وضع کند، همه مجبور به اجرای آن می شوند».

شرق

واژه های کلیدی: پزشکی | میلیون | پزشکان | تجهیزات | قیمت اجناس | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs