تاریخ بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری

تاریخ: بودجه 96 استفاده مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است / سخنگوی دولت

سخنگوی دولت سوء استفاده از کلمه «آتش به اختیار» مطرح شده است از سوی مقام معظم رهبری را ظلم به ایشان دانست. 

سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است / سخنگوی دولت

سخنگوی دولت: سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است

عبارات مهم : بودجه 96

سخنگوی دولت سوء استفاده از کلمه «آتش به اختیار» مطرح شده است از سوی مقام معظم رهبری را ظلم به ایشان دانست.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت صبحگاه امروز (سه شنبه) در نشست خبری خود با رسانه ها که در محل شرکت برنامه و بودجه برگزار شد راجع به سوء استفاده بعضی از واژه آتش به اختیار مطرح شده است از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این قطعاً ظلم به رهبری نظام است که عده ای از بیانات و رهنمودهای ایشان جهت خواسته های سیاسی خود سوء استفاده کنند.

سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است / سخنگوی دولت

وی ادامه داد: قطعاً مقام معظم رهبری ارتقاء فرهنگ جامعه را فقط منوط به دستگاه های رسمی نمی دانند و از نظرشان همه در این زمینه مسئول هستند. به خاص در بخش فرهنگ که دولت سهم و نقش کمتری دارد. البته در بخش اعتبارات دولت مسئول هست، ولی مجریان فرهنگی فقط دولتی ها نیستند و اصلاً فرهنگ دستگاهی نیست بلکه با همکاری همه مردم هست. این مبحث آتش به اختیار را هم باید اینطور در نظر بگیریم که هر فردی در قبال فرهنگ مسئولیت دارد و باید نسبت به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه تلاش کند. اینکه هر جمله ای ایشان مطرح می کنند عده ای جهت بیرون کردن رقیب از آن سوء استفاده می کنند چیز راحت ای نیست و این عنوان هم حل خواهد شد.

نوبخت در تصویر العمل به بیانات مدیر قوه قضاییه راجع به سند 2030 یادآور شد: باید بار دیگر فرآیند این عنوان را یادآوری کنم. غیر از برنامه آموزشی که در سال 1990 در شرکت ملل مطرح شد در 17 هدفی که در شرکت ملل بین کشورهای عضو توافق شده است به عنوان اهداف هزاره آن را دنبال کنند یکی آموزش فراگیر است که چیز بدی هم نبود و یونسکو جهت اجرای این نشانه چارچوبی تهیه کرد که به عنوان یک بیانیه در آنجا قرائت شد.

سخنگوی دولت سوء استفاده از کلمه «آتش به اختیار» مطرح شده است از سوی مقام معظم رهبری را ظلم به ایشان دانست. 

وی اضافه کرد: ما هم عضوی از یونسکو هستیم. ضمن اینکه با کلیت آموزش فراگیر مخالفتی نداریم چون هر لحظه باید احتمال بدهیم ممکن است کلمه ای وجود داشته باشد که با چارچوب نظام دینی ما متفاوت باشد تحفظ خودمان را اعلام کردیم که درست است عضو هستیم ولی اگر در شرح آن جمله و کلمه ای باشد که با فرهنگ و ارزش های دینی ما متغایر باشد آن را انجام نمی دهیم. ما در این زمینه چیزی را امضاء نکرده ایم و اگر سندی است که نشان می دهد وزیر آموزش و پرورش ما امضاء کرده و نشان می دهد می خواهیم به عنوان یک سند فرادست اجرا کنیم آن را نشان بدهند.

سخنگوی دولت با اشاره به اسناد فرادستی دولت خاطرنشان کرد: اسناد ما مثل سند تحول بسیار جامع است و 2030 هم مادامی قابل قبول است که بر مبنای اسناد بالادستی موجود در کشور باشد. دولت جهت اینکه بخواهد چارچوب خود را حفظ کند کارگروهی تعیین کرد تا این طرح غیر از آنچه وزارت آموزش و پرورش می گوید و مغایر با اسناد فرادستی ما (نقشه جامع علمی، سند تحول و سیاست های کلی) مغایر نباشد. آنچه در کشور اجرا می شود سند تحول و اسناد فرادستی ما است و 2030 مادامی که در چارچوب اینها باشد قابل قبول است.

وی در ادامه بیان کرد: اینگونه نیست که کشورهای خارجی سیاست های ما را تعیین کنند. ما یا نباید در مجامع بین المللی شرکت کنیم یا هنگامی که شرکت می کنیم نباید سکوت کنیم که در این زمینه هم سکوت نکردیم. این مسأله در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و بررسی می شود و هر تصمیمی که آنجا بگیرند اجرا خواهد شد. ولی باید پرسید دولت در این رابطه چه کاری باید انجام می داده که نداده و متوجه چنین عقوبت و انتقاداتی هست. ما عضوی از مجمع جهانی یونسکو هستیم و سیاست نظام است که عضو مجامع بین المللی باشیم. در این زمینه هم منفعل عمل نکرده ایم و وظیفه ما این بوده که بگوییم آن چیزهایی که از طریق گمرک ما قابل عبور است را اجرا می کنیم که آن را هم گفته، آیا باید در این زمینه آن را به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا دادگاه تشکیل شود؟

سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است / سخنگوی دولت

نوبخت همچنین عنوان کرد: اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسیم که نباید اجرا شود اصلاً این پنج بند اجرا نمی شود به خاص اینکه جهت دولت نظر مقام معظم رهبری فصل الخطاب هست. ما هیچ وقت کاری نمی کنیم که از چارچوب های قانونی و از هنجارها و ارزش هایمان فاصله داشته باشد و این اطمینان را به متدینین و رهبری می دهیم که دولت متعهد به اسلام، دین، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی هست. به خاص اینکه رهبری فرموده اند ما کارهای فرهنگی مان را با نسخه دیگران اجرا نمی کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: همه اینها رونوشتش به شرکت های متفاوت می رود و چیز مخفیانه ای نیست. ضمن اینکه در جلسات اینچنینی نماینده ای از قوه مقننه هم حضور دارد که نظارت می کند. از طرفی ما هنوز آن را اجرا نکرده ایم و تازه می خواهیم نسخه ملی آن را داشته باشیم. در این مدت هر کسی می خواهد نظر بدهد، نظر خود را بدهد و هر چقدر بخواهیم می توانیم وقت صرف کنیم ولی نباید بی جهت به دولت اتهام دین مدار نبودن بزنیم. ما به ارزش های دینی و حقوق شهروندی مردم کشور عزیزمان ایران اعتقاد داریم. البته در این مسأله اگر بخواهد سوء استفاده شود مثل خیلی پرسشها دیگر می شود. مثل زمانی که من در یک جمع معنوی از پشت یک تریبون مقدس شنیدم که این اقدام دولت را اقدامی خائنانه خواندند. این کلمات بار دارد و آن دوران هم انتخابات بود. این همان تخلفاتی است که به آن اشاره می شود و باید به آنها پیگیری شود.

سخنگوی دولت سوء استفاده از کلمه «آتش به اختیار» مطرح شده است از سوی مقام معظم رهبری را ظلم به ایشان دانست. 

وی در پاسخ به سوالی راجع به کابینه دولت دوازدهم و گمانه زنی هایی که در این زمینه زده می شود، تصریح کرد: به جای پرداختن به این درصد گفتن ها آنچه قطعی است این است که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم قطعاً کارآمدتر، بانشاط تر و هماهنگ تر خواهد بود و آقای رییس جمهور از تجربه چهارساله در تشکیل کابینه تازه استفاده می کند. بعضی افراد از خودشان در کابینه نام می برند و یا بعضی رسانه ها گمانه زنی هایی را مطرح می کنند که فقط گمانه زنی است.

نوبخت همچنین راجع به صحبت های مطرح شده است در مورد فشار به رییس جمهور جهت حضور افراد یک جناح در کابینه تأکید کرد: رییس جمهور خود را در برابر ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران و به خاص رأی اعتماد چشمگیر در انتخابات مسئول می داند و مصمم است به مطالبات مردم به نحو شایسته پاسخ دهد و نیازمند ترکیب کابینه ای است که در این راه به او کمک کند.

سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است / سخنگوی دولت

وی افزود: با توجه به شناختی که از روحیات آقای روحانی دارم ایشان انسان نفوذ ناپذیری است و اینگونه نیست که فشار باعث شود از مطالبات مردم کوتاه بیاید. ممکن است عده ای گمانه زنی کنند و حرف هایی بزنند که حداکثر رییس جمهور می شنود ولی نهایتاً خودش تصمیم می گیرد و نظر رهبری را مورد توجه قرار می دهد. رییس جمهور فارغ از فشارها کابینه ای تشکیل می دهد که کارآمدتر است و بدون فشار خودش از افراد، مطالبات مردم و ضرورت های کشور آشنایی دارد و تصمیم گیری می کند.

سخنگوی دولت راجع به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و نظارت برآن خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی درحال پیگیری هستند و ما منتظر شنیدن گزارش هستیم. دولت جهت روشن شدن این پرونده همه نوع همکاری را نشان می دهد. من وارد مباحث امنیتی نمی شوم ولی با وجود همه نظارتهایی که است ممکن است خلاء هایی به وجود بیاید که بلافاصله باید آنها را شناسایی کنیم و ببندیم.

وی در پاسخ به سوالی راجع به تحریمهای تازه آمریکا و احتمال نقض برجام یادآور شد: در این زمینه کمیسیون خاصی تشکیل شده است که بر چگونگی اجرای برجام نظارت می کند. اگر در این موارد کمیسیون به جمع بندی رسید که تخلف و نقض از سوی آمریکا یا هریک از کشورهای طرف برجام صورت گرفته طبق مکانیزمی که آینده نگری شده است عمل خواهیم کرد.

نوبخت همچنین بیان کرد: این کمیسیون نظارت بر برجام بیرون از دولت است که تعدادی از شورای عالی امنیت ملی عضو آن هستند. تاجایی که می دانم جلسات آن مستمر برگزار می شود و قاطع و جدی هست. دراین زمینه ما از هیچ یک از حقوق ملت خود کوتاه نمی آییم.

وی در تصویر العمل به بازرسی حجاب کارمندان از سوی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت وزارت کشور تصریح کرد: راجع به این عنوان ما چیزی در هیئت دولت تصویب نکرده ایم . ممکن از هریک از سازمانها اقدامی انجام دهند که آن وزارتخانه باید پاسخگو باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی راجع به پرسشها آب روستاییان و کارها دولت در این زمینه اظهار کرد: عنوان آب و محیط زیست جزو اولویت های برنامه ششم بود و از سوی دولت در بودجه 96 پیشنهاد شده است که 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خاص مباحث آب و فاضلاب، محیط زیست و البته حمل ونقل ریلی قرار گیرد. در خوزستان و در سرشاخه های تامین آب زاینده رود هم طرح های متعدد عمرانی داریم.

وی اضافه کرد: سالی دو میلیارد دلار جهت مهار آبهای مرزی اعتبار تعیین شده است و 300 میلیون دلار جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده است داده شده است تا بتوانیم مسئله موجود آب در شهرها وروستاها را برطرف کنیم. سه طرح بزرگ هم داریم که در خوزستان جهت آب و فاضلاب انجام می دهیم.

سخنگوی دولت راجع به حل پرسشها موسسات مالی مثل کاسپین عنوان کرد: همانطور که مدیر کل بانک مرکزی گفته جهت آنکه موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شوند آنها را مقید به داشتن مجوز کرده اند که تعدادی از آنها مثل کاسپین جمع آوری شد. دیروز هم زیاد گزارشات در جلسه ستاد فرهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی راجع به کاسپین بود که فرمولی تعیین شد تا احقاق حق صورت گیرد.

وی همچنین در مورد ادغام بانک ها یادآور شد: الان وضع موجود ایده آل نیست و همه تلاش می کنیم که کارآمدی نظام بانکی را زیاد کنیم. نظر دوستان این است که می توانیم با ادغام بعضی بانکهای کوچک آن را مرجع بزرگتری جهت اعطای تسهیلات و کارهای اقتصادی تبدیل کنیم که اینها هیچ کدام قطعی نیست. این در مصوبات هیئت دولت هم نبوده و در بانک مرکزی بوده که نشانه کارآمدتر کردن نظام بانکی است.

نوبخت در پاسخ به سوالی در باره مسئله پیش آمده جهت قطر در منطقه و عنوان جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گفت: حل و فصل این عنوان باید از طریق گفت وگو باشد. قطر همسایه ما است و ما هر لحظه در چنین رخدادهایی جهت تعدیل و حل وفصل اقدام می کنیم چون تنش باعث بی ثباتی منطقه می شود و ما در صدد ثبات منطقه هستیم. امیدواریم گفت وگوها به نتبجه برسد و ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی قطر ناآرامی ها به آرامش برسد. ما هم هرکمکی بتوانیم می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح دولت جهت تفکیک بعضی وزارتخانه ها چیست عنوان کرد: در چهار سال گذشته دولت عملا چابک نبودن بعضی وزارتخانه ها مثل وزارت صنعت را احساس کرد که ناشی از ادغام دو سه وزارتخانه بزرگ بوده هست. کارآمدی دولت دوازدهم مقداری با مدیران و مقداری با ساختارهای کارآمدتر حاصل می شود. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن، تجارت می تواند به وزارتخانه های دیگری تفکیک شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در باره سهولت امورگمرکی بیان کرد: همه فرآیندهایی که باعث کندی کار می شود در حال بررسی هست. در ابتدای کابینه یازدهم یک دور بازبینی و ساده سازی کردیم ولی هنوز بخشی مانده که در مورد گمرک هم درحال بررسی است.

وی همچنین راجع به پرسشها دریافت وجوه نفتی کشور عزیزمان ایران گفت: بحثی وجود دارد که از منابع صادرات پتروشیمی خود استفاده کنیم ضمن اینکه راجع به قانون مبارزه با پولشویی هم مذاکراتی با طرفهای خارجی داریم که همه موانع واردات وصادرات خود را برطرف کنیم. گزارشات این مسئله به وسیله وزارت دارایی انجام می شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود به ارائه آماری از عملکرد دولت در زمینه اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: طبق طرح فصلی نیروی کار در بهار قیمت همکاری (نرخ اشتغال) از 39.5 درصد در سال گذشته به 40.6 درصد در امسال زیاد کردن یافته و از طرفی قیمت بیکاری از 12.2 به 12.6 رسیده هست. دراین مدت 920 هزار و 928 نفر وارد بازار کار شده است اند که از این تعداد 703 هزار 637 نفر شغل پیدا کرده اند و 217 هزار و 291 نفر هم در انتظار شغل هستند.

وی ادامه داد: طبق گزارش مرکز آمار تورم از 40 درصد تا سال 94 به 11. 3 و در سال 95 به 6.8 درصد تقلیل پیدا کرده هست. رشد اقتصادی در سال 94 یک درصد بوده که در سال 95 به 8.3 درصد رسیده و بدون نفت 6.3 درصد بوده هست. در حالیکه از روز سند چشم انداز 20 ساله از سال 84 اجرایی شد و رشد میانگین 8 درصدی در آن ابلاغ شده است بود درهیچ سالی چنین رشدی نبوده و در بعضی سالها منفی بوده است.

نوبخت اضافه کرد: براساس آخرین گزارش ها 50هزار و 514 دستگاه تازه تاکسی وارد و تاکسی های فرسوده خارج شده است هست. ضمن اینکه در طرح رونق تولید قرار بود به 7500 واحد تولید 16 هزار میلیارد تومان تسلیهات بدهیم که تا 22 خرداد 96 هفده هزار 799 میلیارد تومان به 25 هزار و 336 واحد تولیدی پرداخت شده است که درحال استمرار هست. از طرفی در 20 استان کشور 2 میلیون 818 هزار تن گندم به ارزش 3 هزار 692 میلیارد تومان خریداری شده است که هزار و 798 میلیارد تومان پرداخت قطعی به کشاورزان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه یارانه ها سروقت پرداخت می شودیادآور شد: در ماه گذشته می خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن صورت گرفت و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21 خرداد به ما شد این برقراری مجدد منوط به پیگیری نهایی در تحقیق تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی دراین زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس شرکت برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بیش از اینکه اعداد و ارقام مهم باشد آثار بودجه در زندگی مردم مهم است به ارائه آماری از بودجه سال 95 پرداخت و گفت: سال 95 سال بسیار خوبی از نظر عملکرد بودجه ای بود. آنها که می گویند خیلی به بودجه اضافه شده است و انتقاداتی مطرح می کنند معلوم است از اعداد و ارقام چیزی نمی دانند. منابع عمومی در بودجه 95، 294 هزار میلیارد تومان بودکه از این رقم 283 هزار میلیارد تومان یعنی 96 درصد تحقق یافته است.

وی ادامه داد: ما از نظر حصول مالیات و گمرک هم سال خوبی داشتیم. 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها( مالیات، گمرک و …) بود که در عمل 146 هزار میلیارد تومان آن یعنی 93 درصد محقق شد. ازطرفی باید 79 هزار میلیارد تومان از واگذاری های دارایی های سرمایه ای به دست می آید که 74 هزار میلیارد تومان یعنی 94 درصد تحقق یافت.

نوبخت با بیان اینکه سهم واگذاری دارایی های مالی از منابع عمومی حدود 58 هزار میلیارد تومان بود، خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای آینده نگری شده است در قانون اصلاح بودجه سال 95 کل کشور عملا 63 هزار میلیارد تومان یعنی 108 درصد تحقق یافته هست. در بخش مصارف هم رقم منابع در حدود 294 هزار میلیارد تومان بود که باتوجه به عملکرد 283 هزار میلیارد تومانی آن بودجه 95 با 96 درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شد.

وی اضافه کرد: سهم اعتبارات هزینه ای از مصارف قانون بودجه سال 95 بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که 207 میلیارد تومان (1500 میلیارد تومان از این زقم مربوط به شرکتهای آب وبرق است) در حدود 97 درصد تحقق یافت. تملک دارایی های سرمایه ای هم 57 هزار میلیارد تومان بودکه 42 هزار میلیارد یعنی 73 درصد تحقق یافته است.

نوبخت به تملک دارایی های مالی اشاره و اظهار کرد: این مبلغ بالغ 23 هزار میلیارد تومان بود که عملا 29 هزار میلیارد یعنی 124 درصد نسبت به مصوب تحقق یافت.بخشی از اوراق مالی به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به مصرف رسیده در عملکرد دارایی های مالی لحاظ نشده است علاوه برآن 5 هزار میلیارد تومان هم بابت بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پرداخت شده است است.

وی با بیان اینکه منابع عمومی در سال 94 معادل 202 هزار میلیارد تومان بود عنوان کرد: این رقم به 283 هزار میلیارد زیاد کردن یافت یعنی 40 درصد رشد و اعتبارات هزینه ای(جاری) از 172 هزار میلیارد درسال 94 به 207 هزار میلیارد در 95 رسید. یعنی حدود 20 درصد. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) که درسال 94 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بود در 95 به 42 هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت و از رشد 68 درصد برخوردار شده است که این رشد اعتبارات عمرانی طی یک سال در برنامه های گذشته بی سابقه بوده است.

رئیس شرکت برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح نظام بانکی وافزایش قدرت تسهیلات دهی بانکهای دولتی خاطر نشان کرد: جهت این منظور بالغ بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 29 هزار میلیارد تومان از به سرمایه دولت نزد بانکهای دولتی افزوده شد که البته این کار را با همکاری مجلس انجام دادیم.

وی ادامه داد: در سال 95 درراستای کم کردن بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 8 هزار 500 میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران، 2500 میلیارد تومان صرف تادیه بدهی به شهرداریها، هزار میلیارد تومان بابت بدهی به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید، 400 میلیارد تومان به آموزش عالی، دو هزار میلیارد صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی، دو هزار میلیارد تومان بابت پرداخت سایر بدهی های آموزش و پرورش(علاوه بر بودجه 110 درصدی آن) و 4 هزار و 50 میلیارد تومان صرف خرید تضمینیه گندم شدکه جمعا 21 هزار 450 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شده است است.

نوبخت همچنین اظهار کرد: بیمه سلامت 8 هزار میلیارد تومان کسری داشت که پارسال دادیم و 39 هزار و 150 میلیارد تومان از بدهی های دولت تسویه شده است هست. من صرف نظر از مقامم درسازمان برنامه از بودجه سال 95 واقعا دفاع می کنم وهمکاران ما در دولت باعث شدند آخرین بودجه قوه مجریه یازدهم عملکرد قابل دفاعی داشته باشد.

سخنگوی دولت در آخر گفت: باید از قهرمانان تیم فوتبالمان تقدیر و از مربیانشان قدردانی کنم. آنها غیر از آنکه توانستند رکورد بدون گل خورده را داشته باشند و در کوتاهترین وقت به جام جهانی افزایش کنند کار مهم دیگری کردند که آن شادکردن دل مردم هست. من افتخار می کنم که مردم را شاد در خیابان می بینم و همه ما باید کاری کنیم که مردم شاد شوند.

واژه های کلیدی: بودجه 96 | استفاده | مقام معظم رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs